اَهــلُ البـَـــصَر

اَهــلُ البـَـــصَر

وصـلــی بـه طــول مـدت هجـرانــم آرزوسـت .....!

* اللّـهم نَشـکــو إلَیـک غِیـبـةَ إمـامُـنــا *

________________________________

اَینَ المُرتَجی لِاِزالَةِ الجَورِ وَ العُدوانِ
.
.
.
برای آمـدنت کدام ســند تـاریخ را باید واســطه کرد

دستــــهای بســته ی حـیـدر

یا پهـــلوی شکســته مـــادر را...!

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

" اَللّـهُمَّ اِنّی  لِما تُبْتُ اِلَیکَ مِنْهُ ثُمَّ عُدْتُ فیهِ " 


خــــدایــا 

مــن از تــو  می خواهم بـرای  کــه پس از  کردن دوباره بدانها دستـــ زده ام . . .!


*فـرازی از دعـای ابوحمزه ثمالی*پ.ن:  


تو خـــود گفتــی که در قـلـبِ شکســته خــانه داری 


شکســـته قـلـبِ مـن جــانا به عــهد خود وفا کن . . .!


......................................................................................کاملا بی ربط: 


آنجا که  علیه السلام در  است؛ اگر در صحنه نباشی هرکجا می خواهی باش؛


چه ایستاده به  و چه نشسته به سفره .


خـوف، فرزند شـک است و شک زاییده شـرک و این سه ؛  و  و  راهزنان طریقِ حـق اند. که اگر با  انس نگیری ، خوف، راه تو را خواهد زد و  را در صحرای بلا رها خواهی کرد. 


سیــد الشهدای اهل قلـم