اَهــلُ البـَـــصَر

اَهــلُ البـَـــصَر

وصـلــی بـه طــول مـدت هجـرانــم آرزوسـت .....!

* اللّـهم نَشـکــو إلَیـک غِیـبـةَ إمـامُـنــا *

________________________________

اَینَ المُرتَجی لِاِزالَةِ الجَورِ وَ العُدوانِ
.
.
.
برای آمـدنت کدام ســند تـاریخ را باید واســطه کرد

دستــــهای بســته ی حـیـدر

یا پهـــلوی شکســته مـــادر را...!

طبقه بندی موضوعی
پیوندها

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۳ ثبت شده است

آسمـان دلــم ابریست امشـب

"هو الودود"


رفتـنت  رآ  نظآره  خوآهم کرد 

فکـر رآهی به چآره خوآهـم کرد 

رفتنت  هیــچ  رآه چآره ندآشت 

رفتنت 

رآ 

نـظآره 

خوآهم 

کرد ...!  • أَلَیْسَ الصُّبْحُ بِقَرِیبٍ